Založ si blog

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

Za cisára Justiniána viaceré právne úpravy rímskeho práva „zdemokratizovali a poľudštili“ bankrot rímskeho občana. Možno povedať, že Rímske právo položilo základy zákonnej úpravy konkurzu a vo svojich princípoch zostalo prakticky nezmenené. Čiže dlžníkov majetok predať a peniaze si rozdeliť spravodlivo medzi tých, čo mu peniaze požičali a ktorým dlhoval bez toho, aby mu za to odťali hlavu.

K tomuto humánnemu postupu dospeli preto, lebo do bankrotu sa v starom Ríme mohol dostať ktokoľvek, veď ekonomické zákony pôsobili aj bez ich poznania u starých Rimanov. Tento strašný následok nazývali „infamia“ a zvyčajne začal po verejnom vyhlásení bankrotu, čo bolo verejné a úradné, tzv. „missio in bona debitoris“.

Bankrot®-infamia

infamia – tzv. „missio in bona debitoris“.

Dlžník, aby sa zachránil a nemusel až tak strašne trpieť, mohol postúpiť všetok svoj majetok dobrovoľne všetkým svojim veriteľom, tzv. „cessio bonorum“.Rozvoj obchodu a podnikania v stredoveku nadviazal v právnej oblasti riešenia bankrotu zdokonalením právneho systému a zákonov a objavili sa aj teoretici, ktorí opísali tento jav vo svojich dielach, napr. B. Straccha v diele Tractatus De Mercatura či Salgado de Somoza okolo roku 1653 dielom Labyrinthus concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos casatam. Nástupom kapitalizmu a rozmachom podnikania sa rozvíjalo súbežne aj Konkurzné právo.

V našich zemepisných šírkach možno spomenúť úpravu bankrotov opatreniami cisára Jozefa II. zavedením tzv. jozefínskeho konkurzného poriadku v roku 1781. Bankrotovanie však bolo vtedy administratívne zdĺhavé a ťažkopádne, tak ako všetko v Habsburgskej monarchii. Rôzne varianty a procesné úpravy len viedli k tomu, aby sa zjednodušilo konanie. V roku 1865 zaviedli tzv. konkurzný poriadok, ktorý upravoval už aj podmienky vyrovnania dlhov bez konkurzného konania v tzv. mimokonkurznom dohodovaní. Stručne, medzi veriteľmi a dlžníkom došlo k dohodám, ktoré však neboli vždy spravodlivé a na oboch stranách sa veľa špekulovalo.

Po rozpade Rakúsko–Uhorska a vzniku Československej republiky konkurzné právo po úprave zahrnuli do pôsobnosti zákona č. 64/1931 Zb. Z. Prelom v konkurznom práve u nás priniesol rok 1948. Po znárodnení zaniklo súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a začal sa budovať socializmus pod vplyvom ideológie revolučného sovietskeho Ruska. Treba tu povedať, že ideologickými zakladateľmi socializmu ako prechodného obdobia ku komunizmu, beztriednej spoločnosti, boli K. Marx a F. Engels. Marxovu teóriu nekvalifikovane defraudoval nemecký vplyvový agent V. I. Lenin, ktorého nemecká vláda v zapečatenom vlaku previezla zo Švajčiarska do Ruska.

Lenin sa po uchvátení moci pokúsil aplikovať myšlienky K. Marxa o vzniku novej sociálnej spravodlivej spoločnosti – v zaostalom Rusku. V krajine, kde nebol splnený základný predpoklad na úspech a to dostatočná materiálna základňa. Marx totiž predpokladá vznik komunistickej spoločnosti až vtedy, keď tomu bude zodpovedať stupeň výroby v takom rozsahu, že peniaze už nebudú potrebné a každý človek si zoberie len toľko, koľko bude potrebovať a nebude mať potrebu vôbec niečo vlastniť. Tento stav má umožniť rozvoj nových technológií, pokrývajúcich všetky potreby ľudí.

lenin

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

Z vedeckej teórie vznikol v Rusku paškvil, upravený a prispôsobený katastrofálnej dobe, v ktorej sa uskutočnil od začiatkov chybný pokus o odstránenie súkromného vlastníctva a vylúčenie fungovania princípov trhového hospodárenia jeho nahradením plánovitou hospodárskou činnosťou, teda vylúčením samoregulácie trhu. Odstránili tak konkurenciu a rozdielnu ekonomickú úroveň podnikov riešili plánom a prerozdeľovaním peňazí zo štátneho rozpočtu podľa potreby. Vznikali závažné poruchy ekonomiky, čo sa snažili stranícki funkcionári komunistickej strany odstrániť zavedením tzv. samofinancovania podnikov, čo u nás viedlo k prijatiu zákona č. 88/1988 Zb. Z. o štátnom podniku.

Štát odvtedy nezodpovedal za dlhy podnikov a podnik nezodpovedal za dlhy štátu. To zas viedlo k tomu, že hoci štátny podnik prakticky skrachoval, zostal jeho vlastníkom zase len štát. Desiatky rokov v socialistickom tábore nesmel nastať bankrot podniku ani jeho riešenie v konkurznom konaní. Nanajvýš podnik administratívne zrušili, zvyčajne len pripojili k inému podniku, lebo socializmus si v hospodárskej sfére neúspech jednoducho – a hlúpo – nepripúšťal. Aj preto v podobe, v akej prešiel socializmus aj naším územím a dejinami, zákonite nemohol obstáť v konkurencii západných štátov a samotný vývoj v Rusku znamenal napokon aj pád socializmu a jeho praktické nahradenie raným kapitalizmom, aj u nás. Nastala opäť situácia rozvoja súkromného vlastníctva a rozvoj podnikania v skutočne pionierskej podobe, bez skúseností a kapitálu, no s veľkým nadšením a očakávaním kapitalistických ziskov.

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca speňažuje majetok predajom mimo dražby za podmienok, ktoré určia konkurzní veritelia v pláne speňaženie. Na samotné speňažovanie je potrebný súhlas súdu formou opatrenia, ktoré je [...]

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu [...]

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa sústavne odkladala. Po období socializmu s právnym poriadkom bez konkurzného práva, vznikla potreba ho znova oživiť a prijali zákon č. 328/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní, aby sa [...]

parlament, PVV, rokovanie, Robert Fico, Peter Pellegrini, Milan Majerský, Tomáš Taraba

Smutná vizitka NAKA a ÚŠP, uviedol ku Kuciakovi Taraba. Prokurátori sa ohradili

21.02.2024 23:25

ÚŠP v reakcii na ministrove vyjadrenia pripomenul, že obžaloba bola podaná len o niečo viac ako rok a pol po vražde dvojice.

gaza

Šéf WHO: Z Gazy je zóna smrti, situácia je nehumánna. V akom svete to žijeme?

21.02.2024 22:57

Potrebujeme prímerie. Potrebujeme prepustiť rukojemníkov. Ľudskosť musí zvíťaziť, uviedol Tedros.

Marko Rupnik

Svätá trojica inak a porno na duševný rast. Mníšky zverejnili podrobnosti o zneužívaní slovinským kňazom

21.02.2024 22:18

Vatikán aj jezuitský rád vnímali Rupnikov prípad veľmi citlivo. Pápež František je totiž jezuita.

SR Vrátna lyžovačka jarné prázdniny crtur ZAX

Slovensko zažíva extrémne dlhú sériu veľmi teplých dní. SHMÚ varuje pred vetrom

21.02.2024 19:12, aktualizované: 20:28

Podľa meteorológov je vysoko pravdepodobné, že vo štvrtok padne nový rekord.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 65872x
Priemerná čítanosť článkov: 2635x

Kategórie