Založ si blog

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

Za cisára Justiniána viaceré právne úpravy rímskeho práva „zdemokratizovali a poľudštili“ bankrot rímskeho občana. Možno povedať, že Rímske právo položilo základy zákonnej úpravy konkurzu a vo svojich princípoch zostalo prakticky nezmenené. Čiže dlžníkov majetok predať a peniaze si rozdeliť spravodlivo medzi tých, čo mu peniaze požičali a ktorým dlhoval bez toho, aby mu za to odťali hlavu.

K tomuto humánnemu postupu dospeli preto, lebo do bankrotu sa v starom Ríme mohol dostať ktokoľvek, veď ekonomické zákony pôsobili aj bez ich poznania u starých Rimanov. Tento strašný následok nazývali „infamia“ a zvyčajne začal po verejnom vyhlásení bankrotu, čo bolo verejné a úradné, tzv. „missio in bona debitoris“.

Bankrot®-infamia

infamia – tzv. „missio in bona debitoris“.

Dlžník, aby sa zachránil a nemusel až tak strašne trpieť, mohol postúpiť všetok svoj majetok dobrovoľne všetkým svojim veriteľom, tzv. „cessio bonorum“.Rozvoj obchodu a podnikania v stredoveku nadviazal v právnej oblasti riešenia bankrotu zdokonalením právneho systému a zákonov a objavili sa aj teoretici, ktorí opísali tento jav vo svojich dielach, napr. B. Straccha v diele Tractatus De Mercatura či Salgado de Somoza okolo roku 1653 dielom Labyrinthus concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos casatam. Nástupom kapitalizmu a rozmachom podnikania sa rozvíjalo súbežne aj Konkurzné právo.

V našich zemepisných šírkach možno spomenúť úpravu bankrotov opatreniami cisára Jozefa II. zavedením tzv. jozefínskeho konkurzného poriadku v roku 1781. Bankrotovanie však bolo vtedy administratívne zdĺhavé a ťažkopádne, tak ako všetko v Habsburgskej monarchii. Rôzne varianty a procesné úpravy len viedli k tomu, aby sa zjednodušilo konanie. V roku 1865 zaviedli tzv. konkurzný poriadok, ktorý upravoval už aj podmienky vyrovnania dlhov bez konkurzného konania v tzv. mimokonkurznom dohodovaní. Stručne, medzi veriteľmi a dlžníkom došlo k dohodám, ktoré však neboli vždy spravodlivé a na oboch stranách sa veľa špekulovalo.

Po rozpade Rakúsko–Uhorska a vzniku Československej republiky konkurzné právo po úprave zahrnuli do pôsobnosti zákona č. 64/1931 Zb. Z. Prelom v konkurznom práve u nás priniesol rok 1948. Po znárodnení zaniklo súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a začal sa budovať socializmus pod vplyvom ideológie revolučného sovietskeho Ruska. Treba tu povedať, že ideologickými zakladateľmi socializmu ako prechodného obdobia ku komunizmu, beztriednej spoločnosti, boli K. Marx a F. Engels. Marxovu teóriu nekvalifikovane defraudoval nemecký vplyvový agent V. I. Lenin, ktorého nemecká vláda v zapečatenom vlaku previezla zo Švajčiarska do Ruska.

Lenin sa po uchvátení moci pokúsil aplikovať myšlienky K. Marxa o vzniku novej sociálnej spravodlivej spoločnosti – v zaostalom Rusku. V krajine, kde nebol splnený základný predpoklad na úspech a to dostatočná materiálna základňa. Marx totiž predpokladá vznik komunistickej spoločnosti až vtedy, keď tomu bude zodpovedať stupeň výroby v takom rozsahu, že peniaze už nebudú potrebné a každý človek si zoberie len toľko, koľko bude potrebovať a nebude mať potrebu vôbec niečo vlastniť. Tento stav má umožniť rozvoj nových technológií, pokrývajúcich všetky potreby ľudí.

lenin

Defraudant a nemecký vplyvový agent V. I. Lenin

Z vedeckej teórie vznikol v Rusku paškvil, upravený a prispôsobený katastrofálnej dobe, v ktorej sa uskutočnil od začiatkov chybný pokus o odstránenie súkromného vlastníctva a vylúčenie fungovania princípov trhového hospodárenia jeho nahradením plánovitou hospodárskou činnosťou, teda vylúčením samoregulácie trhu. Odstránili tak konkurenciu a rozdielnu ekonomickú úroveň podnikov riešili plánom a prerozdeľovaním peňazí zo štátneho rozpočtu podľa potreby. Vznikali závažné poruchy ekonomiky, čo sa snažili stranícki funkcionári komunistickej strany odstrániť zavedením tzv. samofinancovania podnikov, čo u nás viedlo k prijatiu zákona č. 88/1988 Zb. Z. o štátnom podniku.

Štát odvtedy nezodpovedal za dlhy podnikov a podnik nezodpovedal za dlhy štátu. To zas viedlo k tomu, že hoci štátny podnik prakticky skrachoval, zostal jeho vlastníkom zase len štát. Desiatky rokov v socialistickom tábore nesmel nastať bankrot podniku ani jeho riešenie v konkurznom konaní. Nanajvýš podnik administratívne zrušili, zvyčajne len pripojili k inému podniku, lebo socializmus si v hospodárskej sfére neúspech jednoducho – a hlúpo – nepripúšťal. Aj preto v podobe, v akej prešiel socializmus aj naším územím a dejinami, zákonite nemohol obstáť v konkurencii západných štátov a samotný vývoj v Rusku znamenal napokon aj pád socializmu a jeho praktické nahradenie raným kapitalizmom, aj u nás. Nastala opäť situácia rozvoja súkromného vlastníctva a rozvoj podnikania v skutočne pionierskej podobe, bez skúseností a kapitálu, no s veľkým nadšením a očakávaním kapitalistických ziskov.

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca speňažuje majetok predajom mimo dražby za podmienok, ktoré určia konkurzní veritelia v pláne speňaženie. Na samotné speňažovanie je potrebný súhlas súdu formou opatrenia, ktoré je [...]

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto zákona sa začalo konkurzné právo aplikovať v plnom rozsahu s výnimkou subjektov, ktoré boli ako dlžníci vyňatí z pôsobenia Zákona o konkurze a vyrovnaní. Všetky spôsoby odkladu [...]

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa sústavne odkladala. Po období socializmu s právnym poriadkom bez konkurzného práva, vznikla potreba ho znova oživiť a prijali zákon č. 328/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní, aby sa [...]

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 22:42

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 70844x
Priemerná čítanosť článkov: 2834x

Kategórie