Založ si blog

Ako z krízy von – bankrotguláš z Bruselu čast1

Rýchla likvidácia neprosperujúcich podnikov môže pomôcť ukončiť hospodársku krízu, sociálne dopady na obyvateľstvo však môžu byť drastické. V Bruseli sa začal variť bankrotový guláš (v pôvodnom význame nesúrodá zmes), ktorý teraz trochu ochutnáme. Inak povedané, predstavy o prevencii bankrotu a malých súdoch sa začínajú liahnuť aj na európskej úrovni. EÚ podporuje jednoduchšie a rýchlejšie konkurzné konania a povzbudzuje čestných podnikateľov, ktorí sa stretli s neúspechom, aby začali odznova, tým, že ich stavia na rovnakú štartovaciu čiaru ako nových podnikateľov.

BankrotGuláš z Bruselu 1

BankrotGuláš z Bruselu

Platobná neschopnosť

EÚ zaviedla spoločné pravidlá, ktoré zastrešujú predovšetkým súdnu právomoc na začatie cezhraničného konania o platobnej neschopnosti a uznávanie rozsudkov súdu jednej členskej krajiny v celej EÚ, aby sa predišlo tomu, že podnikatelia budú v konkurznom konaní prevádzať svoje aktíva alebo sa budú vyhýbať súdnemu konaniu v danej krajine.

Pravidlá upravujú aj ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa a vládnu podporu na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

Jednoduchšie a rýchlejšie konkurzné konania

Ak sa podnik nedá zachrániť reštrukturalizáciou alebo predajom akcií, včasné rozhodnutie vyhlásiť bankrot môže minimalizovať straty všetkých zainteresovaných strán. Efektívne konkurzné konania umožňujú dosiahnuť pri prerozdeľovaní aktív z bankrotujúceho podniku rovnováhu medzi záujmami podniku, investorov, zamestnancov a majiteľov a zachrániť čo najviac z ich hodnoty. EÚ podporuje vnútroštátne orgány, aby presadzovali rýchle a jednoduché konkurzné konania, ktoré netrvajú dlhšie ako jeden rok.

Nový začiatok po bankrote

Hlavným dôvodom, prečo čestní podnikatelia, ktorí sa stretli s neúspechom v podnikaní, dostávajú druhú šancu začať odznova, je skutočnosť, že iba pri 4 až 6 % bankrotov sa spreneverovalo. Z výsledkov štúdií vyplýva, že druhé pokusy podnikateľov prinášajú viac zisku a vytvárajú viac pracovných miest. Podnikatelia sa učia z vlastných chýb a vedia lepšie odhadnúť mieru rizika a príležitosti. EÚ predložila riešenia, ktoré majú podnikateľom pomôcť prekonať praktické aj psychologické ťažkosti pri zakladaní druhého podniku:

  • na nový začiatok by mal mať podnikateľ k dispozícii dostatočný objem finančných prostriedkov;
  • banky a finančné inštitúcie by mali prehodnotiť svoj opatrný postoj k podnikateľom, ktorí začínajú nanovo;
  • mená podnikateľov, ktorí zbankrotovali čestným spôsobom, by sa nemali objavovať na zoznamoch osôb, ktorým nemôže byť poskytnutý úver;
  • bývalí podnikatelia, ktorí zbankrotovali čestným spôsobom, by nemali byť v nevýhode pri predkladaní ponúk na verejné zákazky;
  • nanovo začínajúci podnikatelia by mali mať prístup k primeranej psychologickej a technickej podpore;
  • podpora zo strany zákazníkov, obchodných partnerov a investorov by mala byť založená na vzájomnej dôvere.

Podnikatelia, ktorí zažili bankrot, by nemali stratiť dôveru vo svoje schopnosti pustiť sa do nového podnikateľského projektu. Komisia európskych spoločenstiev vydala v Bruseli 5. 10. 2007 pod označením KOM(2007) 584 v konečnom znení významné Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Nazvali ho :Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní – za politiku druhej šance. Podtitul upresňuje, že to má byť Realizácia lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť. Mierne upravený text v ďalšom citujeme a komentujeme.

Vo februári 2005 Komisia navrhla obnovenie Lisabonskej stratégie, v rámci ktorého by sa úsilie EÚ sústredilo na zabezpečenie väčšieho a trvalého rastu a poskytovanie väčšieho počtu lepších pracovných miest. To bude možné dosiahnuť len vytvorením prostredia, ktoré by podporovalo malé a stredné podniky (MSP) a zvýšením kultúry podnikania. Podnikanie má riskantnú podstatu a vyžaduje si sebavedomie a samostatnosť rovnako ako aj určitú pripravenosť riskovať, pretože vytvorenie podniku, úspech a neúspech v podnikaní sú neoddeliteľnou súčasťou reality trhového hospodárstva.

Ako súčasť všeobecného nedostatku uznania a pochopenia podnikania zo strany spoločnosti sa však ťažkosti v podnikaní alebo dokonca neúspech v podnikaní dostatočne nechápu ako normálny ekonomický vývoj a príležitosť na nový začiatok. Komisia sa domnieva, že prostredie, ktoré by bolo priaznivejšie pre ohrozené podniky, by mohlo neúspechu zabrániť. Riešenie negatívnych dôsledkov prípadného neúspechu v podnikaní a jeho negatívneho ohlasu by okrem toho pomohlo čo najlepšie využiť ľudskú tvorivosť v Európe, významne posilniť podnikanie a podporiť inovácie a vytváranie pracovných miest. Pomohlo by to aj pri tvorbe spoločenského prostredia v Európe, ktoré by bolo priaznivejšie pre podnikanie a v ktorom by sa trestalo len podvodné a kriminálne správanie. Členské štáty a podnikateľské odvetvie preto vyzývajú, aby sa naďalej snažili o vytvorenie prostredia, priaznivého pre podnikateľov, ktorým hrozí bankrot, a pre tých, ktorí zažili neúspech v podnikaní, s cieľom zmeniť EÚ na dynamickejšie miesto na podnikanie a pre druhú šancu.

BankrotGuláš z Bruselu

BankrotGuláš z Bruselu

Ohrozené podniky a neúspech v podnikaní sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti

Obnovenie podnikania je praktickou súčasťou trhového hospodárstva. Počas prvých piatich rokov svojej existencie zanikne 50 % podnikov. Ročný priemer zaniknutých spoločností v EÚ-25 je 7 %. V odbornej ekonomickej literatúre sa ukončenie podnikania chápe ako jav, ktorý sa v globálnej ekonomike zlučuje s hospodárskym rozvojom, čo sa uznáva aj v Európskej charte pre malé podniky.

Nízka úroveň „prežitia“ preto nemusí byť nevyhnutne dôvodom na obavy – vstup nových firiem je súčasťou procesu, ktorým podnikatelia reagujú na realitu trhu. V nedávnej štúdii OECD sa konštatovalo, že úroveň „prežitia“ prvých štyroch rokov je pri spoločnostiach v USA zrejme ešte nižšia ako v krajinách kontinentálnej Európy, čo ilustruje skutočnosť, že zánik spoločností môže byť zlučiteľný s hospodárskym dynamizmom.

Existuje dôvod domnievať sa, že rastúca globálna konkurencia núti podnikateľov rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať, dokonca aj zatvorením svojho podniku a otvorením nového. Údaje potvrdzujú úzku súvislosť medzi úrovňami začatia a ukončenia podnikania v EÚ aj USA, čo svedčí o pokračujúcom procese kreatívnej deštrukcie, prostredníctvom ktorej firmy s nízkou produktivitou trh opúšťajú a nahrádzajú ich nové firmy.

Pokračovanie nabudúce…

Zákon ktorý sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát. . .

26.06.2016

Po niekoľko ročnej účinnosti druhej novely musím konštatovať, že len v celkom ojedinelých prípadoch si veritelia vyberú speňažovanie formou dražby, a preto vo väčšine prípadov správca viac »

Likvidačný konkurz pre Slovensko

20.06.2016

V rokoch 1998-2000 možno zaznamenať ďalšiu etapu vývoja. Toto obdobie začína prvou novelizáciou zákona č. 12/1998 Zb. Z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 1998. Až účinnosťou tohto viac »

Nejako tí kapitalisti musia vzniknúť!

16.06.2016

V historicky ojedinelej a neopakovateľnej transformácii sa objavila „insolvencia“, nemožnosť platiť pre nedostatok peňazí. Účinnosť zákona č. 388/1991 Zb. Z. o konkurze a vyrovnaní sa viac »

Bratislava, zápchy, Bajkalská

Bratislavu dusia zápchy, obísť sa nijako nedajú

24.04.2018 20:00

Doprava v hlavnom meste už niekoľko dní počas špičky kolabuje. Môže za to najmä rekonštrukcia jednej z najdôležitejších ulíc v meste.

Denisa Saková

Politológ: Saková to nebude mať jednoduché

24.04.2018 19:16

Prezident Andrej Kiska vymenuje Denisu Sakovú za novú ministerku vnútra. Podľa neho však ide o „premrhanú príležitosť".

Toyota Tundra

Automobilky v USA sú v Trumpovej pasci. Financial Times vysvetľuje prečo

24.04.2018 18:49

Toyota Tundra vyzerá každým cólom ako každý iný rýdzo americký úžitkový automobil, aj tak ale riskuje, že nebude vyhovovať pravidlám Donalda Trumpa.

koaličná rada, fico, bugár, danko, pellegrini, kažimír

Platy vo verejnej a štátnej správe sa razantne zvýšia, sľúbil Fico po koaličnej rade

24.04.2018 18:47

Koalícia chce pred sociálnych partnerov predstúpiť so zoznamom návrhov opatrení, pričom by mala byť uzatvorená akási dvojročná zmluva.

Mgr.Vladimir Strýček

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 31884x
Priemerná čítanosť článkov: 1275x

Kategórie